دوره های آموزشی بین المللی HSE

شرکت نفتا بعنوان مرکز دارای مجوز بین المللی برگزاری دوره های NEBOSH در ایران با قابلیت ارائه گواهینامه بین المللی قابل استعلام از سازمان NEBOSH ، آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های بین المللی

- ایمنی عمومی NEBOSH IGC

- ایمنی تخصصی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی NEBOSH IOGC

اعلام می دارد.

سنجش سطح دانش و مهارت های اشخاص در موضوعات بهداشت و ایمنی و به رسمیت شناختن صلاحیت های فرد، در عرصه جهانی، با گواهینامه بین المللی NEBOSH انجام میگیرد. لذا اخذ آن جهت کلیه کارکنان شاغل در بخشهای دارای ریسک صنعت از الزامات ایمنی شرکت های بین المللی می باشد.

شرکت نفتا از سال 83 در زمینه برگزاری دوره های منتج به گواهینامه های بین المللی در ایران، فعال بوده و دوره های بسیاری را بطور مکرر برای شرکت های دولتی و خصوصی فعال در صنایع مختلف اجرا نموده است.

نشانی: تهران، خیابان میرزای شیرازی خیابان نوزدهم شماره 13 واحد 6

تلفن: 02188349150 و 02188349151

نمابر: 02188349152